Mi megoldjuk!

Győr - Sopron - Veszprém

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a régi és az online pénztárgépek között?

A hagyományos és az online pénztárgépek között a legnagyobb különbséget egy új eszköz, az Adóügyi Ellenőrző Egység (AEE) jelenti. Ez az eszköz biztosítja a titkosított adatkommunikációt a NAV szerverei és a készülékek között. A régi, hagyományos pénztárgépek korábban egy nem törölhető memória egységben, úgynevezett fekete dobozban tárolták a napi zárások adatait. Míg a régebbi készülékekben viszonylag sűrűn cserélni kellett a fekete dobozt, az új egység legalább egymillió bizonylat adatainak a tárolására képes, tehát erre nagy valószínűséggel hosszú ideig nem lesz majd szükség.Az ellenőrző egység a pénztárgép használat szinte mindegyik elemét folyamatosan rögzíti; a nyugtakibocsátás mellett a ki- és bekapcsolásról és az áramszünetekről is feljegyzéseket készít. Az Adóügyi Ellenőrző Egység által elmentett adatokat a NAV bármikor lekérheti, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizze a pénztárgép tulajdonosokat, ezért a készülékeknek, ahol erre lehetőség van, folyamatos kapcsolatban kell állniuk az adóhatóság szervereivel a mobilhálózatokon keresztül.

Mi az AP szám?

Az AP szám az adóügyi ellenőrző egység és egyben a pénztárgép egyedi azonosító száma. Az AP szám egy 9 karakterből álló azonosító, melynek az 1. karaktere „A”-val induló, a forgalmazási engedélyben meghatározott betű, ami akkor növekszik, ha az engedélyek száma eléri a 999. A 2-4. karaktere „001”-gyel induló, a forgalmazási engedélyben meghatározott, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám. Az 5-9. karaktere a forgalmazó által meghatározott, „00001”-gyel kezdődő, folyamatosan 1-gyel növekvő sorszám.
Pl.: A19200001
Az AP számot a hatályos jogszabály szerint „a pénztárgépen vagy a pénztárgéphez egyértelműen köthetően, a vásárló számára láthatóan, legalább 3 cm-es betűkkel, jól olvashatóan kell elhelyezni.

Mi az AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység)

Az Adóügyi Ellenőrző Egységet (AEE) a pénztárgépekbe kell beépíteniük a gyártóknak. Ez a szupermodul folyamatosan gyűjti a kasszán keletkező adatokat, amelyeket normál szövegfájlokban tárol, majd a NAV szerverének utasítására elküldi az adóhatóság részére.
Az AEE az élettartama során folyamatosan „jegyzetel” és sosem töröl. Annak érdekében, hogy ez az adatmennyiség elférjen ebben az egységben – legalább egymillió kiadott bizonylat adatainak tárolására kell képesnek lennie -, minimálisan 16 gigabájt tárkapacitással kell rendelkeznie, ami várhatóan elegendő az eszköz teljes élettartamára.
A megtelt vagy meghibásodott AEE-t csak cserélni lehet, törölni és újrafelhasználni nem.
Az adóügyi ellenőrző egységeket úgy kell elkészíteni, hogy azok külső áramforrás nélkül is legalább két napon keresztül működni tudjanak, sőt, akár 2 órás adatkommunikációt is ki kell bírnia a beépített akkumulátornak. Az önálló energiaforrás megléte azért szükséges az AEE-k esetében, mert ezzel az egység a „jegyzeteit” akkor is tudja továbbítani, ha a pénztárgépről nem kap áramot.
Fontos információ az is, hogy az AEE a pénztárgép tekintetében hardverkulcsként funkcionál, tehát a kassza nem működhet, ha az adóügyi ellenőrző egység nincs hozzá csatlakoztatva, vagy nem működik megfelelően.

Mi a pénztárgép regisztrációs kód, azaz a PTGREG? Hogyan szerezhetem be?

Az új online pénztárgépek megvásárlását, valamint az Adóügyi Ellenőrző Egységének a cseréjét be kell jelenteni az adóhatóságnak.
Ehhez egy nyomtatványt, a PTGREG űrlapot kell kitölteni és eljuttatni a NAV-hoz. Az adatlapot és a kitöltését segítő szoftvert megtalálhatja az NAV honlapján, vagy ide kattintva . Az iratokat az adóhatóság ügyfélszolgálatain is kiadják.
A kitöltött adatlapot elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, egyébként pedig postai úton is eltudjuk juttatni a NAV-hoz.
A NAV a digitális formában küldött bejelentésekre öt, a postai úton továbbítottakra pedig nyolc napon belül válaszol. Egy két oldalas dokumentumot fog visszakapni, ami tartalmazni fog egy 16 jegyű számsort. Ez a pénztárgép regisztrációs kód.
A két oldalas dokumentumot a pénztárgép szervizének kell majd átadnia ahhoz, hogy üzembe tudják helyezni a pénztárgépét, vagy ki tudják cserélni a meglévő készüléket vagy AEE egységét. A regisztrációs kód igénylésének módjáról ide kattintva töltheti le a NAV tájékoztatóját.

Mi az üzembe helyezés?

A pénztárgépek forgalmazására és üzemeltetésére szigorú szabályok vonatkoznak, ezért a beszerzésük kicsit nehezebb feladat, mint a legtöbb műszaki cikk megvásárlása, ugyanakkor nem kell megijedni.

A pénztárgép üzembe helyezéshez a következő dokumentumokra van szükség:

cégnév
adószám
aláírási címpéldány, vagy a vállalkozói igazolvány
személyi igazolvány, jogosítvány, vagy útlevél
regisztrációs kód

Ha az előfizetői szerződést nem az köti meg, akinek az aláírása a címpéldányon szerepel, akkor egy két tanús meghatalmazásra is szükség lesz.
Ha sikerült kiválasztani az Önnek legmegfelelőbb pénztárgépet, akkor a következő lépés a pénztárgéphez tartozó mobil szerződés megkötése. Az online pénztárgépek mobilhálózatokon keresztül kommunikálnak a NAV szervereivel, ezért kell mobil szerződést kötni.
Minden pénztárgép forgalmazó leszerződött egy mobil szolgáltatóval,így az Ön által választott pénztárgéphez tartozó mobilszolgáltatóval kell szerződést kötni.
Ezután kollégánk megszemélyesíti a pénztárgépet az Öntől kapott regisztrációs kód alapján. Megszemélyesítés után rögzítjük a pénztárgép memóriájába az ÁFA köröket, valamint azokat az egyedi programozásokat, amiket Ön kért. Kitölti a gépnaplót, valamint nálunk vásárolt pénztárgép esetén megmutatja a pénztárgép működését.
Érdemes minket választani, hiszen az üzembe helyezés után Önnek már csak használni kell a pénztárgépet, más teendője nincs.

Mobil szolgáltatás pénztárgépeknél

A nemzetgazdasági miniszter 48/2013 (XI. 15.) és a 74/2013. (XII. 30.) számú NGM rendelete értelmében a pénztárgéppel rögzített adatokat az adóhatóság felé online, mobil adatkommunikációs csatornán kell továbbítani. A rendelet értelmében a pénztárgépeknek adóügyi ellenőrző egységgel kell rendelkezniük, mely egy mobil adatátvitelre képes ún. SIM-chip-et tartalmaz.
A pénztárgép Adóügyi Ellenőrző Egységébe épített SIM-chip rendszeres mobil adatforgalmat bonyolít, ezért ahhoz, hogy az adóügyi ellenőrző egység az adóhatóság szerverével kommunikálni tudjon, a pénztárgép üzemeltetőjének a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, mobil adatátviteli előfizetéssel kell rendelkeznie.

Mi az a pénztárgépnapló? Miért olyan fontos?

A pénztárgépnaplót legjobban egy gépjármű forgalmi engedélyéhez tudnánk hasonlítani.
A pénztárgépnaplóba a pénztárgép üzemelésével és szervizelésével kapcsolatos bejegyzéseket kell megtenni. A pénztárgépnapló végig kíséri a pénztárgép egész életútját az első üzembe helyezéstől a forgalomból történő végleges kivonásig. Ha bárki új vagy használt pénztárgépet vásárol, akkor a vásárlással egy időben új pénztárgépnaplót kell az eladónak kiállítani. Nagyon fontos, hogy pénztárgépnapló nélkül a pénztárgép nem helyezhető üzembe.

A pénztárgépnaplóban minden olyan eseményt pontosan rögzíteni kell, amely működésével és használatával kapcsolatos:

  • Ha a pénztárgép váratlanul meghibásodik és működésének helyreállítására a felhasználó nem képes, akkor a meghibásodás pontos idejét (év, hó, nap, óra, perc) rögzíteni kell a pénztárgépnaplóban, továbbá ugyanekkor rögzíteni kell azt is, hogy a gép meghibásodásáról a szervizt értesítették.
  • Ha a pénztárgépgép javításra kerül a szervizbe, és a javítás idejére cseregép kerül kiadásra.
  • Ha a meghibásodott pénztárgép javítása befejeződött és az visszakerül az üzembetartóhoz.
  • Ha a pénztárgépet ellopták vagy megsemmisült és újrahasználatra nincs lehetőség.
  • Az éves felülvizsgálat elvégzésének ténye, valamint az éves felülvizsgálatról készült adatlap.


Ha a napló kitöltése egyáltalán nem, vagy nem az előírtak szerint történik, akkor a NAV a mulasztásért bírságot szabhat ki.
Szigorú számadás alá kell vonni attól kezdve, amikor valaki pénztárgépet szerzett be és azt a szerviz üzembe helyezte, így tehát be kell vezetni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartásába.
Az üzemeltető a pénztárgépnaplót köteles az üzemeltetés helyén tartani. Ez azért fontos, mert a pénztárgép használatát ellenőrző adóhatóság és a gép szervizelését végző szerv csak így tud meggyőződni arról, hogy ki a pénztárgép arra jogosult felhasználója, üzemeltetője. A műszerész számára előírás, hogy ha a gépnapló nincs az üzemeltetés helyén, akkor a szerviz tevékenység nem kezdhető el.
Ha a pénztárgép üzemeltetésének helyén ellenőrzést végző adóellenőrök a pénztárgépnapló hiányát állapítják meg, akkor az üzemeltető biztosan számíthat mulasztási bírságra, még akkor is, ha azt a hivatal felhívására később bemutatja.
Az üzemeltető köteles a pénztárgépnaplót a leállítástól számított 8 évig megőrizni.
De nemcsak a pénztárgépnaplót, hanem ezen felül a beszerzését igazoló számlát, a pénztárgép éves forgalmi kiíratások szalagjait, a záró kiíratás szalagját és a NAV felé továbbított adatközlő lapok másolatait is.

Mi a teendő, ha megváltoznak a cég adatai?

Ha a cégnél egyéb változások történnek - pl.: telephely, székhely, cégnév -, akkor a  változást a NAV-nál kell lejelenteni. Az adatszolgáltatást valamennyi üzemeltetőnek az erre rendszeresített adatlapon kell teljesítenie (PTGTAXUZ), amelyet a www.nav.gov.hu oldalról is letölthetnek ezen a linken.
Adószám változás esetén a pénztárgép AEE egység cseréjével továbbhasználható vagy ha már az új jogszabály szerint rendelkezik szoftver engedéllyel, akkor átszemélyesítéssel tovább használható az online pénztárgép.

Kötelező a pénztárgép éves felülvizsgálata?

A jelenleg hatályos 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 48. § előírja a pénztárgépek kötelező éves felülvizsgálatát. A felülvizsgálatot a pénztárgép vásárlását követő, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégezni. A felülvizsgálat időben történő elvégeztetése az üzemeltető kötelessége, elmulasztása esetén az adóhivatal (NAV) bírságot szabhat ki.


Még több hasznos tartalomért és legújabb ajánlatainkért keresse fel az onlinepenztargepem.hu-t!